Hjelper bedrifter med innkjøp av frakttjenester

Vi er uavhengige spesialister som reforhandler dine transportavtaler

Over 30 års kompetanse

Siden 1992 har Toplogic hjulpet kunder i norden med flere tusen innkjøp av frakttjenester. Det er gjort mulig med egenutviklede verktøy. 

Gode besparelser

Vi har et stort nettverk av transportører som kjenner oss godt, samtidig som vi kjenner markedet. Det gjør oss i stand til å forhandle frem de beste prisene.

No cure - no pay

Sparer du ingenting, koster ikke prosessen deg noe. Du har mye og vinne, men ingenting å tape ved å la oss gjennomgå dine fraktrutiner.

TopLogic er spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenester. I en jungel av transporttilbud der pris, kvalitet og tid spiller stor rolle hjelper vi deg, med egne unike og effektive arbeidsmetoder og avanserte analyseverktøy, til å finne den beste løsningen.
Og tar betalt kun ut fra hva du sparer. No cure – no pay. Vi kaller det TopLogic-metoden.

Grundig gjennomgang av bedriftens fraktkostnader og -behov

For de aller fleste er det mye å spare på en grundig gjennomgang og analyse av hele logistikkjeden (supply chain) og de transportavtalene man har, opp mot de reelle behovene. Samtidig blir prisene raskt lavere når transportørene må kjempe mot andre aktører i anbudskonkurranse. Vi kjenner markedet, og vet hvem som dekker deres behov best.

Fakturakontroll – Freight Cost Control (FCC)

Hvordan vet du om du betaler rett pris? Fraktfakturaer er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres uansett om det gjelder innenlands frakt eller større prosjekttransporteringer. 

Med vår fakturakontroll har du et verktøy som gjør denne jobben for deg. Vi tilbyr kundetilpassede løsninger basert på bedriftens behov, krav og ønsker. Resultatet fra fakturakontrollen legger også grunnlaget for fremtidig beslutningsinformasjon. Som igjen kan generere rapporter som underlag for både daglige operative oppgaver og framtidige strategiske valg.

CO2 Rapportering

Myndigheter, bransjeorganer og regulatorer krever i økende grad at selskaper rapporterer CO2-utslipp som en del av deres årlige rapportering.

TopLogic`s fakturakontroll fungerer også som en komplett CO2-rapporteringsløsning. Her får du en omfattende oversikt og dataanalyse av utslippene i forsyningskjeden uansett hvilken transportør du bruker. Ikke bare det, den gir en total oversikt over CO2-utslipp på din bedrifts frakt, alt inkludert. Også om du bruker flere forskjellige transportører.

No cure – No pay!

Gjennom nøye utarbeidede tidsplaner, analyseres bedriftens nåsituasjon. justerer og forbedrer og lager forslag til transportavtaler og anbud. Deretter bistår vi i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Differansen, og dermed kostnadsbesparelsen, fremgår i sluttrapporten og danner grunnlaget for honorar. Og hvis det viser seg at det ikke gir noen besparelse, betyr det at det ikke blir noen kostnader for bedriften.

Sparer du ikke – betaler du ikke, men da har du også fått bekreftet at du har de beste mulige betingelsene på dine fraktavtaler!

Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenester

TopLogic er spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenester. Siden starten i 1992 har vi medvirket til effektive logistikkopplegg og reduserte transportkostnader hos et stort antall fraktkjøpere i hele Europa.

Som spesialister på logistikkostnad og innkjøp av frakttjenester opererer vi som mellomledd mellom transportører og deg. Fordelene er mange:

For våre kunder:

 • Tilgang til TopLogics unike programvare
 • Hjelp fra et stort team av spesialister
 • Tilgang til TopLogics database med speditører og transportselskaper
 • Komplett frakt- og økonomistatistikk
 • Analyse- og simuleringsmodeller

For transportørene:

 • Komplett statistikk over virkelige transportstrømmer
 • Sammenligning på like vilkår med konkurrenter
 • Uavhengig og nøytral vurdering av sitt anbud.

Ta kontakt for en uforpliktende logistikkprat.
Legg igjen din kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg

  Hvilke produkter fra TopLogic interesserer deg:


  We are One Nordic

  Vi er godt fornøyd med resultatet. Thor Ole og Torgrim har vært veldig ryddige, og ført oss gjennom en veldig god prosess på alle mulige måter. Vi lærte at det er store marginer og mye å gå på i forhandlinger. Der dro vi god nytte av Toplogics kompetanse innen logistikkbransjen. Vi har fått en langt bedre pris på alt som er av trafikk i Norge.
  Ulf Schjerpen

  Daglig leder, We are One Nordic

  H. Clausen

  TopLogic sitter med mye kunnskap om leverandørene og vet hva den enkelte transportør er gode og dårlige på. Type gods spiller også inn, da noen transportører har mer skader enn andre etc. TopLogic var en bra sparringspartner å ha da vi skulle vurdere de forskjellige leverandørene. Noen av dem var helt ukjente for oss, og det er alltid skummelt å hoppe på en transportør man aldri hørt om før.
  Kyrre Clausen

  Daglig leder, H. Clausen

  Lakkspesialisten

  Det ble kanskje en mindre besparelse enn om vi hadde valgt en kombinasjon av flere transportører. Men, med Toplogics hjelp i anbudsrunde og forhandlinger fikk vi ned prisen, og endte opp med en besparelse på ti prosent. Og det er merkbart på et totalt årlig behov som utgjorde 3,5 millioner kroner.
  Ole Petter Mortensen

  daglig leder, Lakkspesialisten

  Våre konsulenter og analytikere

  Kompetanse og nærhet er to av våre viktigste nøkkelord. Vårt arbeid utføres av profesjonelle og erfarne konsulenter og transportanalytikere i Norge og Sverige som forstår virkeligheten ut fra så vel fraktkjøperens som transportørenes perspektiv.