Det ble kanskje en mindre besparelse enn om vi hadde valgt en kombinasjon av flere transportører. Men, med Toplogics hjelp i anbudsrunde og forhandlinger fikk vi ned prisen, og endte opp med en besparelse på ti prosent. Og det er merkbart på et totalt årlig behov som utgjorde 3,5 millioner kroner.
Ole Petter Mortensen

daglig leder, Lakkspesialisten