”No cure – no pay” – Minimal risiko med Toplogics frakt-tjenester

Fraktkostnader utgjør en stor andel av mange bedrifters totale kostnader. Med spesialisert ekspertise og egenutviklede metoder og verktøy kan Toplogic tilby en helhetlig løsning for bedriftens fraktbehov.

Vi har over 30 års erfaring med å fremforhandle nye fraktpriser for bedrifter i hele Norden, og vår uavhengige tilnærming sikrer at bedriftene oppnår reelle kostnadsbesparelser over tid.

Vi analyser eksisterende avtaler, analyserer og reforhandler. Noen ganger ender kunden opp med samme løsninger som tidligere, men med lavere pris. Andre finner nye løsninger.

Vår kunnskap og det at transportørene må konkurrere med andre tilbud, får prisen ned i 95 prosent av tilfellene.

Fraktløsninger

Spesialisert ekspertise

Toplogics konsulenter har spesialisert ekspertise innen frakt og logistikk, og kan tilby bedrifter en helhetlig løsning for å redusere fraktkostnadene.

Gjennom en grundig analyse av bedriftens fraktbehov og kostnader, kan Toplogic tilby skreddersydde løsninger som bidrar til kostnadsbesparelser.

Uavhengighet

Toplogic opererer uavhengig av transportører og leverandører, noe som betyr at bedriftene kan være trygge på at de får en objektiv og pålitelig vurdering av sine fraktkostnader.

Vi er uavhengige og opererer under prinsippet ‘No cure – no pay’. Dette betyr at bedriftene kun betaler for våre tjenester dersom de oppnår besparelser.

Lang erfaring

Toplogic har over 30 års erfaring med å fremforhandle nye fraktpriser for bedrifter i hele Norden. Gjennom denne erfaringen har Toplogic opparbeidet seg en unik kompetanse innen frakt og logistikk, og kan tilby bedriftene innsikt og kunnskap som kan bidra til kostnadsbesparelser.

TopLogics priskalkulator bruker data fra bedriftens avtalefestede prislister med valgte transportleverandører. Med dette som grunnlag er det enkelt å velge riktig transportør og produkt til gitt destinasjon, godstype og størrelse – Med til en hver tid optimal pris. Raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

Analyse og strategi

Toplogic tilbyr grundig analyse og strategi for å redusere bedriftens fraktkostnader. Ved å kartlegge bedriftens fraktbehov og kostnader, kan Toplogic utarbeide en helhetlig strategi som bidrar til å optimalisere bedriftens frakt og logistikk.

Tett oppfølging

Toplogics konsulenter gir tett oppfølging og rådgivning gjennom hele prosessen, og sørger for at bedriften får en kontinuerlig oppfølging av sin frakt og logistikk.

Dette kan bidra til å sikre kostnadsbesparelser over tid.

Minimal risiko

Toplogics tilnærming innebærer minimal risiko for bedriften, da de kun betaler for tjenestene dersom de oppnår besparelser. Dette gjør at bedriftene kan være trygge på at de ikke vil tape penger på prosessen. 

Vi ønsker å gi bedriftene en trygg og sikker prosess, der de kun betaler for våre tjenester dersom de oppnår reell kostnadsbesparelser.

Konkurransedyktighet

Ved å benytte seg av Toplogics tjenester kan bedrifter oppnå en økt konkurransedyktighet i markedet. Ved å redusere fraktkostnadene kan bedriften tilby mer konkurransedyktige priser, samtidig som de styrker sin bunnlinje. 

Våre tjenester kan bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft, samtidig som man sikrer kostnadsbesparelser og optimalisert logistikk.

Reduksjon av fraktkostnader kan ha en stor påvirkning på en bedrifts bunnlinje. Toplogics tjenester kan hjelpe bedrifter med å redusere sine fraktkostnader, samtidig som man sikrer kostnadsbesparelser og optimalisert logistikk.

Med spesialisert ekspertise, uavhengighet, erfaring, analyse og strategi, tett oppfølging, minimal risiko og økt konkurransedyktighet, er Toplogics tjenester en helhetlig løsning for å redusere bedriftens fraktkostnader.

Ta kontakt for en uforpliktende logistikkprat.
Legg igjen din kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg

    Hvilke produkter fra TopLogic interesserer deg: