Tjenester

Betaler du mer enn nødvendig?

Fraktavtaler er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres, og som det fort kan være vanskelig å ha oversikt over. Vi er spesialist innen logistikk, supplyc chain og innkjøp av frakttjenester. La oss hjelpe deg.

Fraktanskaffelse

Fraktkostnader er en betydelig del av bedriftens økonomi. Reduserte fraktkostnader gir direkte utslag på bunnlinjen til bedriften. 20 prosent besparelse på bedriftens bunnlinje kan gjøre stor forskjell i kroner og øre for mange bedrifter. Hvorfor betale mer enn nødvendig?

Tilbakemeldinger fra kunder viser at de er meget fornøyd med besparelsene dette gir dem, men er vel så fornøyd over hva det frigir av interne ressurser og tidsbruk.

TopLogic er uavhengige spesialister på innkjøp av frakttjenester som hjelper deg, gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger, til å finne den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.

Fakturakontroll – Freight Cost Control (FCC)

Hvordan vet du at du betaler rett pris? Fraktfakturaer er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres uansett om det gjelder innenlandsfrakt eller større prosjekttransporteringer.

De å granske disse kostnadene kan være tidkrevende, samtidig som det er vanskelig å ha oversikt over avtalte kostnader. Ofte tas det stikkprøver, som kun ser på deler av den totale fraktkostnaden. Omfatter fakturaene større mengde sendinger kreves mer effektive verktøy for å ha full kontroll. Med store volum kan selv små avvik på sendingsnivå raskt utgjøre store beløp på årsbasis.

Toplogics egenutviklede fakturakontroll gjør denne jobben for deg. Du får kundetilpassede løsninger basert på bedriftens behov, krav og ønsker. Alt fra løsninger tilpasset mindre foretak, til helautomatiske løsninger for større aktører integrert mot bedriftens systemer.

Resultatet fra fakturakontrollen legger også grunnlaget for fremtidig beslutningsinformasjon. I tillegg til å generere rapporter som underlag for daglig operativ drift og strategiske valg.

CO2 Rapportering

Myndigheter, bransjeorganer og regulatorer krever i økende grad at selskaper rapporterer CO2-utslipp som en del av deres årlige rapportering.

TopLogic`s fakturakontroll fungerer også som en komplett CO2-rapporteringsløsning. Her får du en omfattende oversikt og dataanalyse av utslippene i forsyningskjeden uansett hvilken transportør du bruker. Ikke bare det, den gir en total oversikt over CO2-utslipp på din bedrifts frakt, alt inkludert. Også om du bruker flere forskjellige transportører.

Priskalkulator

Finn raskt og enkelt optimal transportpris. Toplogics priskalkulator tar utgangspunkt i de eksisterende avtalene du har med dine transportleverandører.

Viser ofte at kunder velger dyrere frakttjenester enn nødvendig. Ofte utfra gamle vaner, dårlige rutiner –  Eller for å spare tid.

TopLogics priskalkulator bruker data fra bedriftens avtalefestede prislister med valgte transportleverandører. Med dette som grunnlag er det enkelt å velge riktig transportør og produkt til gitt destinasjon, godstype og størrelse – Med til en hver tid optimal pris. Raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

No cure – No pay!

Gjennom nøye utarbeidede tidsplaner, analyseres bedriftens nåsituasjon. justerer og forbedrer og lager forslag til transportavtaler og anbud. Deretter bistår vi i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Differansen, og dermed kostnadsbesparelsen, fremgår i sluttrapporten og danner grunnlaget for honorar. Og hvis det viser seg at det ikke gir noen besparelse, betyr det at det ikke blir noen kostnader for bedriften.

Sparer du ikke – betaler du ikke, men da har du også fått bekreftet at du har de beste mulige betingelsene på dine fraktavtaler!

Toplogic metoden

Se steg-for-steg visualisering av vår arbeidsmetode

1. Tidsplan
Vi utarbeider i samarbeid med bedriften en tidsplan for oppdraget
2. Fra nåsituasjon til justert nåsituasjon
Analyserer bedriftens nåsituasjon og tilpasser den til forventede endringer for kommende avtaleperiode.
3. Anbud
Lage forslag til anbud ut fra justert nåsituasjon, analyse og bedriftens behov.
4. Tilbudsanalyse
Gjennomgår anbud og gir en oversikt over forhandlingsposisjon
5. Forhandlinger
Bistå i forhandlinger
6. Sluttrapport
Lager en sluttrapport med forhandlingsresultat.
7. Resultat
Bistå i oppfølging om ønskelig og leverer sluttrapport.

Ta kontakt for en uforpliktende logistikkprat.
Legg igjen din kontaktinfo, så tar vi kontakt med deg

    Hvilke produkter fra TopLogic interesserer deg: