Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for TopLogic sine nettsteder. TopLogic er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: toplogic.no

Personopplysninger som behandles

TopLogic samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

  • For og etternavn
  • Bedriftsnavn
  • Epostadresse
  • Telefon

Hvordan informasjon innhentes?

TopLogic samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på skjema:

Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Nedlasting av produktblad

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne besvare henvendelser fra kunder og medlemmer

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på toplogic.no lagres i kunderegisteret. Fornavn, etternavn, bedriftsnavn og epostadresse lagres også i MailChimp for å kunne sende ut nyhetsbrev med oppdateringer og nyheter. Denne informasjonen kan endres når som helst ved og oppdaterer din informasjon via link i tilsendt epost.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte info@toplogic.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men TopLogic kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av TopLogic.

Samtykke

Ved innsending av skjema samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at TopLogic ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

TopLogic AS
Jadeveien 34
1639 Gamle Fredrikstad
+47 917 04 447
info@toplogic.no