Samarbeidet har også gitt oss bedre oversikt over vår frakt og fakturering, samt besparelser.

Toplogic har akkurat avsluttet et oppdrag for Byggmax, og i den anledning tok vi en prat med martin König, logistics manager, Byggmax:

Hvordan har samarbeidet fungert?

– Samarbeidet med TopLogic har vært svært vellykket. Jeg har hatt god kommunikasjon med deres konsulenter, Mats, Kjell og Janne, som raskt fikk innsikt i vår virksomhet og de utfordringene vi sto overfor i våre prosesser. Deres evne til å forstå og effektivt behandle våre data har vært imponerende.

Hvordan kom dere i kontakt med TopLogic?

– Samarbeidet kom i stand gjennom en anbefaling fra mitt nettverk da vi lette etter en ny partner innen fraktløsninger.

Hva har samarbeidet resultert i? 

– Resultatet av vårt samarbeid har gjort det mulig for oss å selv ta kontroll over fraktadministrasjonen og fraktstatistikken, noe som har ført til betydelige kostnadsbesparelser. Tidligere brukte vi en ekstern partner til dette.

Hvilken nytte har dere hatt av samarbeidet med Toplogic i tillegg til selve resultatet?

– I tillegg til de konkrete resultatene har samarbeidet også gitt oss bedre oversikt over vår frakt og fakturering. TopLogics logistikkportal leverer og presenterer data på en enkel og smidig måte, slik at vi har et klart overblikk over våre forsendelser.

Har dere lært noe nytt av Toplogic-metoden? I så fall, hva?

– En av de mest verdifulle aspektene ved Toplogic-metoden er deres klokketro på at det fungerer. Deres «No cure, no pay»-tilnærming betyr at de kun tar betalt basert på de besparelsene du oppnår, noe som har vært tydelig for oss gjennom våre tall.

Hvilken del av prosessen sparte mest tid? 

– Den mest tidsbesparende delen av prosessen var bearbeidelsen av tilbudene basert på våre eksisterende sendingsvolumer og fremtidige prognoser.

Kan du tenkte deg å bruke Toplogic igjen og også anbefalede til andre? 

– Ja, helt klart! En av de største fordelene vi opplevde utover selve anskaffelsesprosessen, var muligheten til å dra fordeler av deres imponerende nettverk. Dette har resultert i bedre priser, samt økt kontroll over forsendelser og fakturering.

Byggmax referanse