Toplogic finner din optimale transportløsning

I en jungel av transporttilbud der pris, kvalitet og tid spiller stor rolle hjelper vi deg. Gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger finner vi den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.
No cure – no pay. Vi kaller det TopLogic-metoden.

Transport velges ofte etter øyeblikkets behov, der bedrifter ofte ender opp med løsninger som er dyrere enn nødvendig, som ikke tar i bruk de optimale løsningene eller har den nødvendige ønskede kvaliteten. Det tar tid og er ofte en komplisert prosess som skal til for å få oversikt over de beste løsningene. Dette gjør TopLogic for deg. Enkelt, rimelig og trygt.

Innovativ metode

Vi analyserer nåsituasjon for bedriftens transportløsninger og justerer den opp mot forventede forandringer. Med dette som grunnlag lager vi et forslag til anbudsforespørsel mot aktuelle transportører. Deretter gir vi en oversikt over forhandlingsposisjon før vi blir med i forhandlingsprosess og oppfølging. Det hele følger en nøye tidsplan vi har satt opp i fellesskap.

Din rådgiver

Du har full kontroll hele veien – vi er din rådgiver, mens du tar beslutningene. At vi gjør jobben sparer deg for mye tid.

Med over 30 års erfaring har vi hjulpet kunder over hele Europa med til over 2000 innkjøp av frakttjenester. 95 prosent av oppdragene har resultert i forbedret logistikkflyt og kostnadsbesparelser. Så sikre er vi på resultatet at vi tar betalt på grunnlag av resultat.

Gjennom nøye utarbeidede tidplaner analyseres bedriftens nåsituasjon, justerer og forbedrer og lager forslag til anbud. Deretter bistår vi i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Differansen, og dermed kostnadsbesparelsen, fremgår i sluttrapporten og danner grunnlaget for honorar.

Ingen besparelse betyr ingen kostnad for deg.