VikingBad AS fikk igjen meget gode resultater av samarbeidet med TopLogic!

For VikingBad AS har det i to omganger vært svært hensiktsmessig å gjennomføre en fraktkostnadsanalyse. Med hjelp av TopLogic-metoden, fikk de en betydelig besparelse.

-En slik prosess vi har vært igjennom er krevende og tung. Det kommer selvsagt an på hvor stor man er, men for vår del ville vi ikke gjort en så nøye og god prosess alene. Vi hadde ikke hatt kapasitet til å gjennomføre det hele uten TopLogic som er eksperter på området. Vi kommer garantert til å benytte oss av TopLogic igjen, da det er vel anvendte penger, sier logistikk ansvarlig Kristian Schlanbusch i VikingBad.

VikingBad AS (vikingbad.no) holder til i Grimstad og er en stolt norsk totalleverandør av monteringsvennlige kvalitetsprodukter innen VVS. De har et landsdekkende serviceapparat, med kataloger og webside som gir full oversikt over hele deres sortiment. VikingBad forsøker alltid å ha høyt søkelys på trygghet og kvalitet, og setter derfor høye krav til sine kvalifiserte rørleggerbedrifter med fagkompetanse. De ønsker kun å selge sine produkter til fagfolk som igjen stiller like høye krav ovenfor seg selv, slik at de alle får fornøyde kunder.

Viktigheten med fraktanalyse

– Med en omsetning i 2021 som vil ende i underkant av 400 millioner kroner, er distribusjon en vesentlig del av våre kostnader. Gode kvalitetssikrede transportløsninger er særdeles viktig for oss, sier Kristian Schlanbusch.

I 2020 inngikk VikingBad ny avtale med TopLogic som er uavhengig spesialister på innkjøp av frakttjenester. VikingBad hadde tidligere god erfaring fra samarbeid med TopLogic, og ønsket med tanke på utviklingen i markedet en ny gjennomgang av sine fraktkostnader og transportløsninger.

Prosjektet ble delt i to, der man startet med sendinger for båt og fly fra USA og Østen, hvor 95% av godset går med container. Årsaken til dette var den gitte tidsrammen for prosjektet på bakgrunn av ferdigstillelse av prislister for 2021. I tillegg var det viktig for VikingBad å oppnå avtaler med binding av priser i ett år frem i tid. Nettopp fordi fraktkostnadene er en betydelig del av varens kostand.

Videre ble det sett på prosjektering av innenlands transport, pluss import og eksport med bil. -Vi har med innkjøp fra utenlands frakt til Norge å gjøre hver eneste dag. Vi er avhengig av et daglig velfungerende samarbeid, da vi ikke håndterer enkeltsalg til kunden, men et stort

volum direkte til våre lokale samarbeidspartnere rundt om i hele landet. Dette stiller vi høye krav til, sier Schlanbusch.

Over en periode ble det kjørt testsendinger på import fra Italia.

I tillegg ble det hentet inn referanser fra eksisterende kunder på vurderte transportører.

Ved å fordele varestrømmen på flere aktører, vurderte TopLogic at det kunne innebære en større sikkerhet for VikingBad. Begge innenlands transportørene som ble valgt er store, seriøse med vel utbygde nettverk, og godt rykte for å levere god kvalitet. I tillegg til at en av de var en meget stor aktør på sjø og fly, samt import og eksport fra hele Europa. Totalt sett en god optimaliseringsløsning.

Løsningen ble derfor flere hovedaktører fordelt på ulike transportører, noe som ga VikingBad en kostnadsreduksjon på 19,18%, noe som Schlanbusch kan bekrefte at de er godt fornøyd med.

Utfordringer med sjøtransport

Med store endringer i marked grunnet Covid 19 ble prosjekt sjø en stor utfordring. Kapasiteten og tilgjengeligheten på containere, båt og fly ble betydelig redusert grunnet pandemien. I analysen erfarte TopLogic på grunn av markedets situasjon at flere etterspurte transportører trakk seg da de ikke ønsket å binde prisene på et år frem i tid.

Avgjørende med ekspertisehjelp fra TopLogic

-Når vi vurderte et samarbeid med TopLogic var hoved argumentet kostnadseffektivisering. Vi synes samarbeidet har vært veldig bra. Det er viktig å bedrive benchmarking på pris og kvalitet.

Økt besparelse på frakt er av stor betydning for VikingBad sine kunder som får lavere priser på sine frakter. Schlanbusch opplever også et godt samarbeid med transportørene, i tillegg til struktur og god kvalitet.

Vikingbad