Trimble valgte Toplogic til å reforhandle transportløsningene deres.

De hadde i mange år hatt samme transportør, og ønsket å se om det fantes andre løsninger som var mer oppdaterte mot det markedet de jobbet i.

Trimble (www.trimble.com) er en global leverandør av avanserte løsninger som optimaliserer produktivitet och øker lønnsomheten for kundene. 

Mest kjent er de for for GPS-teknologi. De integrerer en mengde ulike teknologier innen posisjonering, laser, optikk, bevegelse med programvare, trådløs kommunikasjon och tjenester for å skape komplette, kommersielle løsninger. Basert på dette kan kunder enkelt og raskt samle inn, analysere og håndtere en mengde kompleks data.

Selskapets portefølje med over 1100 patenter ligger til grunn for det bredeste tilbudet av posisjoneringsløsninger i bransjen. I Sverige holder selskapet til i Danderyd og omsetter for rundt 500 millioner SEK.

Ønsket å optimalisere transporten

I løpet av våren 2016 innledet Trimble et samarbeid med Toplogic for å optimalisere sin innkommende og utgående transport. Målet var å ytterligere befeste sin posisjon i markedet. 

Toplogic gikk da grundig igjennom alt av fakturaer, statistikker og transportunderlag, sammenfattet dette, og foreslo et antall transportører som kunne fylle oppgaven. Deretter bestemte ledelsen i Trimble selv hvilke av disse det skulle sendes anbud ut til. 

Betydelig besparelse

Tremble hadde i mange år brukt samme transportselskap, men ønsket å oppdatere løsningene mot dagens marked.

–  Basert på et dusin anbud fikk vi presentert et enkelt og oversiktlig bilde på hvilke alternativ vi hadde å velge mellom. Med Toplogics hjelp ble de forskjellige svarene sammenlignet på en, for oss som kunde, enkelt og lettfattelig måte.

–  Det gjorde at vi til slutt valgte de aktører som vi tror hjelper oss inn i en fortsatt lønnsom og raskt endrende framtid. Den potensielle besparelsen våre valg kommer til å føre til det kommende året er et velkomment tilskudd i vår virksomhet, forklarte Peter Lillieborg, NPI Sourcing Specialist i Trimble

Sluttresultatet ble en betydelig besparelse og skifte av aktør.

Trimble