Toplogic metoden gav Norma AS betydelig besparelse

Norma AS er importør og totalleverandør av jaktvåpen, ammunisjon og rekvisita for jegere og skyttere. Når behovet for revurdering av sine transportavtaler inkludert fraktkostnader meldte seg, forsto de at de trengte ekstern ekspertise. Uten behov for betenkningstid inngikk de et samarbeid med Toplogic AS som er spesialister på innkjøp av frakttjenester.

– Når det gjaldt å innhente, sammenligne priser og modeller fra ulike aktører innen transport av våre tjenester kom jeg rett og slett til kort. Det var ikke nok ressurser og tid til arbeidet som krevdes, og det ville gått på bekostning av mitt ansvarsområde i hverdagen, sier logistikk og innkjøpssjef Joakim Stensen for Norma AS.

Norma AS (norma.as) er ledende i Norge i sin bransje med representasjon av svært kjente produkter av meget høy kvalitet til jegere og skyttere. De søker alltid å være fremst når det gjelder produktutvikling og nyheter, og de ønsker å være den beste leverandøren i bransjen. Den største delen av deres sortiment selges via forhandlere, men de har også direkte salg til skyttere og skiskytterforbund.

– Tiden april – mai og september – oktober er en svært hektisk salgsperiode for oss, og hver dag teller. Det er helt avgjørende at logistikk og trygge transportløsninger er velfungerende. Det er heller ikke alle som kan eller er interessert i å frakte våre produkter, sier Stensen.

Sparer du ikke, betaler du ikke

Stensen legger ikke skjul på at han ikke hadde nok kompetanse når det gjaldt innhenting og forhandling av frakttjenester. Han ble anbefalt Toplogic igjennom sin overordene, og vurderte aldri noen andre. En av årsakene var fordi Toplogic operere etter modellen «no cure no pay». Dersom du ikke sparer på dine avtaler, betaler du heller ikke.

– Det er klart jeg var litt skeptisk når jeg hørte hva vi skulle betale, men basert på metoden, antatt besparelsen og ikke minst all tid det ville kreve å gjøre arbeidet selv, virket det allikevel umiddelbart attraktivt, forteller Stensen.

Videre beskriver Stensen prosessen og samarbeidet som effektivt, oversiktlig og trygt.

Målet med avtalen var gjennomføring av en frakt- og logistikk prosess ved hjelp av Toplogic sine standardiserte metoder. Norma AS skulle minst beholde dagens transportkvalitet, samtidig som de skulle redusere deres totale kostnader på innenrikstransporter.

Etter de føringene Norma AS ønsket inkludert i sine avtaler utførte Toplogic en fraktkostnadsanalyse og hentet inn tilbud fra en håndfull aktører som var villig til å tilby frakt etter Norma AS sine behov. Etter ytterligere analyser og forhandlinger ble tilbudene og anbudene skjematisk lagt frem for Stensen.

– Samarbeidet opplevdes svært enkelt for meg. Mens Toplogic gjorde sine beregninger og samlet inn de ulike anbudene, utførte jeg mitt daglige arbeid. Videre ble jeg kalt inn til møte for å ta stilling til fasiten som de allerede hadde analysert og kvalitetssikret. De sparte meg ikke bare for masse tid, men også store utgifter. Samtidig er de svært profesjonelle på det de gjør, sier Stensen.

Betydelig besparelse

Høyt i fokus var ikke bare fraktkostnaden, men systemstøtten og kvalitet på leveransene. For Norma AS handlet det også om sikkerhet og nøyaktighet av leveransene. En viktig del av arbeidet til Toplogic er også reforhandling av gjeldene avtaler med allerede eksisterende og velfungerende transportører. Norma AS har utgående transport fordelt på pakker og stykkgods. De nye avtalene endte med at Norma AS beholdt eksisterende transportør for sending av pakker, men har inngått nytt samarbeid med ny leverandør for stykkgods. Prismessig innebærer skiftet en betydelig besparelse fra tidligere situasjon med kraftig reduksjon på de årlige transportkostnadene.

-Avtalene var langt bedre enn hva jeg forventet meg eller ville klart på egenhånd.

I ettertid ser jeg også betydningen av tidsperspektivet for ny hovedavtale. Vi har vært igjennom en del endringer med nye lokaler og nytt lager. Siden vi har stort press i høysesongen forså en roligere periode, er det svært gunstig at nye hovedavtale starter opp i lavsesongen. Konsekvensen ved å ikke bringe Toplogic inn på banen ville helt klart medført at vi hadde beholdt de gamle avtalene og betalt mer over lenge tid. Dette mener jeg også har betydning for helheten, sier Stensen.

Høyeste anbefalinger

-Jeg vil gi Toplogic mine høyeste anbefalinger og vil garantert benytte deres tjeneste igjen. De er meget ryddig, punktlig og har levert hva de lovet. Utelukkende profesjonelle og kunnskapsrike mennesker. Dette var en meget positiv øvelse for oss, og jeg vurderer allerede å be om deres hjelp til en gjennomgang av inngående logistikk. De ga meg trygghet på et felt jeg er usikker på, avslutter Stensen.

Toplogic-metoden ga Norma betydelig besparelse.