Styrker kundetilbudet: Erfaren gründer og IT-direktør blir ny konsulent hos Toplogic Norge

Jan-Tore Dannemark, en erfaren teknologidirektør og gründer, er ansatt som ny konsulent hos Toplogic Norge. Dannemarks brede forståelse av bransjen og hans tidligere erfaring som kunde hos Toplogic Norge vil være et verdifullt bidrag til reduserte transportkostnader for Toplogics kunder over hele landet.

Med en bakgrunn fra befalsskole og som flerårig befal i militæret fikk Dannemark i 1984 jobb i IBM, der han jobbet helt frem til 1997.

– Det var en utrolig spennende, lærerik og fin tid, med en databransje i voldsom utvikling. Etter 13 spennende år, flere av dem i Stockholm, søkte jeg på og fikk jobb som IT-direktør i Telenor i 1998. Der fikk jeg ansvar for en avdeling på 120 ansatte som skulle bygge opp it-systemer.

I 2001 flyttet Telenor til Fornebu. Dannemark følte at pendlingen tok litt vel mye av tiden, og var klar for nye eventyr.

Suksess med breiband.no og Experian

Han startet i 2003 opp selskapet breiband.no sammen med Nils Thorsen, som raskt viste seg å være en suksess.

– Vi fant en nisje, og det gikk veldig bra. Vi var nok et par år for sent ute til den ekstra store veksten, men hadde likevel en veldig god drift. På det meste var vi 45 ansatte, og utgjorde et veldig sterkt team. Ikke lenge etter at vi hadde fått dette godt på bena ble jeg tilbudt stillingen som IT-direktør i Experian, en spennende jobb som jeg ikke kunne si nei til. Der ble jeg i fire år, parallelt med å være med på eiersiden av Breiband.

– På slutten av tiden i Experian skjedde det mye i vårt eget selskap. Vi vant statlige kontrakter med en verdi på over 100 millioner. Det gjorde at jeg vendte tilbake for å passe på at disse ble levert og at vi holdt stødig kurs. Vi leverte til tiden, og hadde i denne perioden enormt stor vekst og omsetning.

Oppkjøp av BigBlu

Vekst og suksess gjorde at de ønsket å ta et steg videre. I 2014 startet selskapet med satellittbredbånd. Det gjorde at de raskt ble synlige på den internasjonale radaren. Allerede året etter ble de kontaktet av det engelske selskapet BigBlu, som ønsket å kjøpe dem opp. Det ble gitt løfter om videre vekst og frisk kapital, noe som på sikt viste seg å ikke stemme. Dette førte til turbulente år for både Dannemark og selskapet.

– For dem var vi inngangen til det norske markedet, for oss ga det muligheter for videre vekst, større kundemasse og frisk kapital. De kjøpte opp 100 prosent av aksjene, men ønsket meg som daglig leder videre. Dessverre viste det seg at de snarere melket selskapet for alt av overskudd og førte dette tilbake til England, og alle planer for satsning strandet i ingenting. 

Fra kunde til konsulent hos Toplogic Norge

Dannemarks bakgrunn har gitt ham en bred forståelse av bransjen og et stort nettverk, noe som kan Toplogic Norge kan dra stor nytte av. Samtidig benyttet breiband.no seg av nettopp Toplogics tjenester for noen år siden, noe som gir han nyttig erfaring fra den andre siden av bordet.

– Vi hadde store transportkostnader i Breiband. Thor Ole og Erik i Toplogic gjennomførte derfor en grundig analyse og vurdering av våre eksisterende transportavtaler. Resultatet ga oss en betydelig besparelse som også over tid viste seg å være reell. Jeg opplevde hele prosessen veldig god og proff.

– Jeg tenker at det er en fordel å ha vært på den andre siden. Det er min inngangsport. Det gir en viss forståelse for hva som leveres. Jeg har drevet eget selskap, vet hva man ser etter, og ikke minst hvordan man får innpass og unngår å bli avvist på første spørsmål. 

Aktiv mann

Dannemark er fortsatt aktiv på mange fronter, også privat. Han har syklet både Birken og Trondheim – Oslo utallige ganger, og liker å holde seg i god form. Han er opptatt av samhold og ser frem til å jobbe som en del av et team. 

– Jeg tror jeg kan bidra med nye tanker og idéer. Team og samhold er viktig for å lykkes. Det har jeg sett alle steder jeg har jobbet, og er noe jeg brenner for. Vi må møtes sosialt, jobbe på tvers, og utnytte alle de muligheter som ligger i et sterkt team, avslutter han.

Med sin imponerende erfaring og motivasjon vi Jan-Tore Dannemark være en verdifull tilvekst til Toplogic Norge. Selskapet kan se frem til å dra nytte av hans kunnskap og nettverk for å optimalisere transportkostnadene for virksomheter over hele landet.