Sparte langt mer enn de trodde på å få satt frakten i system

Med stor variasjon i pakkestørrelse og stor variasjon på gods til både innenlands transport og import, ble fraktkostnadene høye. De håpet på å kunne spare 5 til 10 prosent ved å få hjelp til å sette det hele i system. Resultatet ble langt bedre.
– Vi hadde ikke så stor tro på at det var så mye å hente på besparinger, men tok sjansen siden TopLogic jobber under prinsippet “No cure – no pay”. Samtidig så vi at mange andre hadde oppnådd gode resultater i samarbeid med dem.

Rune Tetlivold, daglig leder i Deco Systems AS.

Ukurant gods

Deco Systems AS (www.decosystems.no) er leverandør av listefrie løsninger til vinduer/dører, listverk, rosetter, søyler og fasadedekor for bolig og prosjektmarkedet, som blir benyttet til alt fra eneboliger til store kontor og leilighetsprosjekter. De har holdt på siden 2003, med kontor og lager i Sandefjord. Hit kommer ukentlige vareleveranser fra Belgia og Polen, som distribueres via vårt landsdekkende forhandlernettverk.

– Vår største utfordring er at vi har mye såkalt ukurant gods, lange, smale varer som ikke kan stables på pall. Dette fører til mye ekstra håndteringskostnader, og utfordrende å få gode priser og gode løsninger på frakt.

Ofte måtte vi shoppe frakt fra område til område. Når du alltid må spørre om pris brukes mye unødvendig tid og det er vanskelig å få gode priser, forklarer Knut Arild Kooyman, lageransvarlig i Deco Systems AS.

Lave forventninger

Bedriften hadde en fraktkostnad på opp mot 1,6 millioner årlig, hvor rundt en tredjedel var import fra Belgia og Polen. De opererte med mange forskjellige transportører på innenlands transport, og to på import.

– Vi trengte å sette frakt i system. Fra tidligere kjente en hos oss Arild Foss, en av TopLogics konsulenter, og visste at de kunne hjelpe på dette området.

Forventningene var ikke så store, men håpet at vi kanskje kunne få spart inn rundt 5 – 10 prosent. Siden TopLogic kun tar betalt om det blir besparinger, følte vi ikke at vi hadde noe å tape, fortsetter Tetlivold.

Gjennomføring

De møttes første gang i februar i år, og begynte prosessen i april/mai.

– Vi dokumenterte hvilke utgifter vi nå har på frakt, ga fra oss alt av fakturaer og andre relevante papirer. De gjennomførte så en nåtidsanalyse som vi igjen gjorde noen små korrigeringer på. Dette dannet grunnlag for gjennomsnittstall, som igjen ble brukt i utformingen av anbudspapirer.

Selve anbudsprosessen ble styrt av TopLogic, som presenterte aktuelle transportører. Her valgte vi de som passet best for oss, utdyper Kooyman.

23 prosent besparelser

Midt i denne prosessen kom både corona og sommerferie. Derfor er det først nå de får startet opp med de nye fraktløsningene.

– Vi har vært veldig fornøyd med prosessen, og Thor Ole Fongaard og Arild Foss i TopLogic har vært gode rådgivere og støttespillere.

Ut fra avtalene vi har gjort ser det ut til at besparelsene blir relativt gode; rundt 23 prosent, så det håper vi stemmer. Det er litt tidlig å si noe om de første par ukene, men det ser bra ut på papiret, avslutter Tetlivold.

Deco