Slik kan CO2-rapportering spare din bedrift for kostnader og samtidig styrke omdømmet.

I dagens samfunn er det økende fokus på bærekraft og grønn logistikk. Som et resultat av dette krever nå myndigheter, bransjeorganer og regulatorer oftere at selskaper rapporterer CO2-utslipp som en del av deres årlige rapportering. Hvordan løse det?

Stadig flere bedrifter stilt til ansvar for sine miljøpåvirkninger og klimautslipp. Som et resultat av dette øker etterspørselen etter CO2-rapportering. Bedrifter blir pålagt å rapportere sine utslipp som en del av den årlige rapporteringen. Dette er ikke bare viktig for å oppfylle myndighetskrav, men også for å vise selskapets samfunnsansvar og engasjement for å redusere klimapåvirkningen.

Hva er CO2-Rapportering?

CO2-Rapportering er en prosess der bedrifter måler, rapporterer og følger opp CO2-utslippene som kommer fra deres virksomhet. Dette gjøres for å redusere karbonfotavtrykket og forbedre bedriftens bærekraftige praksis. Rapporteringen kan omfatte alt fra direkte utslipp fra selskapets egne anlegg til indirekte utslipp fra leverandører, transportører og andre interessenter i forsyningskjeden.

Krav til CO2-rapportering i Norge

I Norge er det et krav om at selskaper som har store utslipp av klimagasser skal rapportere sine utslipp årlig. Dette er regulert gjennom klimakvoteloven, og selskaper som omfattes av kravet må rapportere sine utslipp gjennom klimaregnskap. I tillegg kan bedrifter frivillig rapportere sine utslipp, og dette er en stadig vanligere praksis. Rapporteringen er vanligvis basert på internasjonale standarder som ISO 14064 eller Greenhouse Gas Protocol, og krever at organisasjoner samler inn og analyserer data om sine transportaktiviteter.

Hvordan kan TopLogic hjelpe med CO2-Rapportering?

TopLogic består av en rekke uavhengige spesialister på innkjøp av frakttjenester, med over 30 års kompetanse på feltet. 

Vi har utviklet en løsning for fakturakontroll som også fungerer som en komplett CO2-rapporteringsløsning. Dette betyr at selskaper kan få en omfattende oversikt og dataanalyse av utslippene i forsyningskjeden uansett hvilken transportør de bruker. Løsningen gir en total oversikt over CO2-utslipp på bedriftens frakt, inkludert bruk av flere forskjellige transportører. Det gir bedrifter muligheten til å identifisere kilder til utslipp og utvikle strategier for å redusere karbonutslippet, forklarer Thor-Ole Fongaard, daglig leder i Toplogic Norge.

Styrker konkurransekraften

CO2-rapportering er en viktig del av arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid. Bedrifter kan dra nytte av CO2-rapportering ved å identifisere og redusere unødvendige utslipp, redusere kostnader og styrke bedriftens omdømme. Ved å benytte seg av Toplogics CO2-rapportering og fakturakontroll kan bedrifter enkelt og effektivt kartlegge og rapportere utslippene sine, samtidig som man sikrer at fakturaer fra leverandører er korrekte. Dette kan bidra til å spare tid og ressurser, samtidig som man tar miljøansvar på alvor. Ved å investere i CO2-rapportering kan bedrifter være med på å skape en mer bærekraftig fremtid, samtidig som man styrker sin egen konkurransekraft.

CO2-rapportering