Opplevde store besparelser, uten å skifte transportør

Selv i en veletablert bedrift kan det være rom for betydelige forbedringer når det gjelder kostnadsbesparelser. Siktedukfabrikken, Norges ledende leverandør av sikteduker i gummi og stål til pukkverk-industrien, gjorde nettopp det. 

Ved å ta i bruk TopLogic’s tjenester, oppdaget de potensialet for forbedrede transportavtaler, noe som resulterte i betydelige besparelser på hele 21 prosent årlig. Edvard Østby, daglig leder hos Siktedukfabrikken, tok avgjørelsen om å samarbeide med TopLogic kort tid etter at han tiltrådte stillingen i juni i år;

– Jeg holdt enda på med å sette meg inn i driften, da TopLogic tok kontakt. Jeg hadde ikke hørt om dem før, men med deres “No Cure – No Pay”, så jeg på dette som en nyttig gjennomgang der vi ikke hadde noe å tape, forklarer Østby.

Edvart Østby, daglig leder, Siktedukfabrikken AS

Edvart Østby, daglig leder, Siktedukfabrikken AS

Alltid potensiale for bedre avtaler

Det er mye å sette seg inn i som ny leder i en bedrift. Her var det snakk om store, tunge leveranser både inn og ut, både nasjonalt og over flere landegrenser. Så er det også en kjensgjerning at det over tid er lett å falle inn i et mønster, der man velger de samme løsningene, uten å få sjekket om de er de beste.

– Dette var en god prosess, spesielt som en som er ny i jobben. Det finnes alltid et potensial i å få til nye og bedre avtaler, som Thor Ole Fongaard og Jan-Tore Dannemark så riktig påpekte. Det ble en positiv opplevelse å få inn TopLogic til å analysere nåsituasjonen, noe som ga meg en mye bedre oversikt i prosessene. Det alene var gull verdt – se hva behovet vårt er, hva vi sender og får tilsendt. Jeg fikk raskt god oversikt, og det ble presentert på en veldig god måte.

Tidsbesparende og ryddig prosess

Gjennom nøye utarbeidede tidsplaner analyseres bedriftens nåsituasjon med en fullstendig gjennomgang av nåsituasjon. Det justeres og forbedres så,  og  det blir laget forslag til transportavtaler og anbud. Deretter bistår TopLogic i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Hvordan opplevde Østby denne prosessen?

– Jeg opplevde en veldig bra oppfølging fra TopLogic, med stadige tilbakemeldinger, ikke minst når nye tilbud kom inn. Totalt ble det sendt ut tilbud til 27 transportleverandører. Vi bestemte oss for å se nærmere på fem av disse, som vi så gjennomførte møter med i samarbeid med Fongaard og Dannemark. Hele prosessen opplevdes som veldig ryddig; Det var aldri tvil om neste steg, eller hvem som skulle gjøre hva. Ikke minst var det  tidsbesparende for oss som bedrift å slippe å kjøre en sånn prosess selv. Jeg tror nok ikke at vi hadde fått til dette alene. Det føltes godt og trygt å få hjelp fra noen som har lang erfaring i dette.

21 prosent besparelse

En grundig gjennomgang av transportavtaler, og ikke minst sende anbud til mange, kan gjøre stor forskjell i pris, som kan utgjøre store årlige kostnadsbesparelser. Og det selv om man ender opp med de samme transportleverandørene man hadde:

– Vi endte faktisk opp med å fortsette med de leverandørene vi allerede hadde, men med langt bedre avtaler. Det tok tre runder med forhandlinger før vi landet på dette. Dette utgjør 21 prosent besparelse i året, besparelser rett på bunnlinja vår, en betydelig sum! Dette ble en effektiv måte å både verifisere og gjennomgå eksisterende avtaler for å se om det var potensial for besparelser. 

Et risikofritt blikk utenfra

Om man ikke tar seg tid til å regelmessig gjennomgå de avtaler og utgifter bedriften har, så kan en fort gå glipp av store besparelser. 

– Det var godt å få et blikk utenfra. Det anbefaler jeg alle bedrifter å gjøre. Her får du både grundige, veloverveide vurderinger og innspill, og det er ingen risiko, da de opererer under “No Cure, No Pay”. Etter denne prosessen står vi igjen med kvalitet på både tjeneste og pris. Dette er virkelig noe vi uten tvil kan anbefale videre, som vi også har gjort til SPG AB, konsernet som eier oss. Som også ønsker å se nærmere på dette.

Siktedukfabrikken produserer duker i stål og gummi, til bruk for å sile store steiner. Steiner fra pukkverk og lignende som ut fra størrelsen på hullene i mattene får den riktige størrelsen til sitt bruk i bygg-, anlegg- og samferdselbransjen. Alle som lager noe i betong eller asfalt trenger duker som dette for å sikte massene til riktig størrelse. I tillegg leverer bedriften reservedeler til sine produkter.

Siktedukfabrikken