Med Toplogic-metoden kuttet Lakkspesialisten 10 prosent i årlige utgifter

Lakkspesialisten hadde et komplekst transportbehov med frakt i inn- og utland, varmetransport og håndtering av farlig gods.  De ønsket å redusere kostnadene, men samtidig beholde eksisterende transportør.

Det bergensbaserte selskapet er en av Norges største grossister innen billakk, industrilakk og tilbehør, med marked langs hele vestlandskysten. Lakkspesialisten (www.lakkspesialisten.no) importerer blant annet PPG Billakk, Spanesi og GYS. Med rundt 9.000 produkter på lager til enhver tid, hadde de et transportbehov som utgjorde rundt 3,5 millioner årlig.

Import, varmetransport og farlig gods

Grossistselskapet hadde et mangfoldig behov for transport. Lokalt har de egne biler, men mye av deres salg er til større virksomheter langt unna lageret i Bergen. Samtidig kommer over 60 prosent av varene fra utlandet, enten direkte eller via norsklokaliserte produsenter med fabrikker i Europa. 

 — Vi har lenge brukt Bring, og vært fornøyd – ikke minst med varmetransport. Vi har kostbare produkter som det er viktig at opprettholder riktig temperatur under hele transporten. I tillegg selger vi mye maling og kjemi, en del av dette sorterer under farlig gods. Det er det ikke alle transportører som kan håndtere, forklarer daglig leder i Lakkspesialisten, Ole Petter Mortensen.

Prosessen krevde lite interne ressurser

Det hele startet med innledende samtaler mellom Toplogic og Lakkspesialisten, der sistnevnte beskriver sine behov, nåsituasjon og ønsker. Det gis full tilgang til alt av data og fakturaer.

 — Dette var en veldig grei prosess. Vi tilrettela så de kunne hente ut de dataene de trengte, og hadde noen få møter underveis. De hadde nok litt mer kontakt med regnskap og transport, men vi hadde ikke mye ekstraarbeid i forbindelse med dette, fortsetter Mortensen.

Valgte et fåtall til anbudsprosess

Toplogic samlet inn prisoverslag fra en rekke transportører med utgangspunkt i selskapets behov. Her valgte Lakkspesialisten ut noen få.

 — Vi har benyttet oss av samme transportør i mange år. Vi har prøvd andre, og hatt dårlig erfaring med flere. Derfor ble vår eksisterende transport, Bring, en av de to vi valgte å ha sluttforhandlinger med, ut fra de anbudene som ble levert. Det er uansett et begrenset antall transportører som kan fylle alle våre kriterier internasjonalt og nasjonalt, samt  håndtering av varmetransport og farlig gods.  

Forhandlet ned eksisterende pris

Det er mye som spiller inn ved valg av transportør. På papiret kan det rent kronemessig se lønnsomt ut å velge en løsning, mens det totale bildet over tid tilsier et annet valg. Som også ble avgjørende for Mortensen. Med Toplogic-metoden kuttet Lakkspesialisten 10 prosent i årlige utgifter, uten å skifte leverandør.

 — Vi besluttet å beholde Bring som vår transportør. Det ble kanskje en mindre besparelse enn om vi hadde valgt en kombinasjon av flere transportører. Bring kjenner oss og vi kjenner dem, og totalt sett ga de oss det beste tilbudet som dekker våre behov. Men, med Toplogics hjelp i anbudsrunde og forhandlinger fikk vi ned prisen, og endte opp med en besparelse på ti prosent. Og det er merkbart på et totalt årlig behov som utgjorde 3,5 millioner kroner.

 — Jeg vil absolutt anbefale andre bedrifter den samme prosessen. For oss spilte det selvfølgelig en rolle at Toplogic selv tar alle risikoen, med sin “No Cure – no pay”, altså at det ikke ville kostet oss noe om vi ikke hadde endt opp med en besparelse. Samtidig har det kostet oss lite ressurser, så i forhold til egen arbeidsinnsats var det absolutt verdt det, avslutter Mortensen.

Med Toplogic-metoden kuttet Lakkspesialisten årlige utgifter med 10%