Syv gode tips for bra lagerflyt med riktige logistikkpartnerne

Et stort lager er dyrt for bedriften. Et uoversiktlig og dårlig strukturert lager enda mer. God planlegging og struktur samt fleksible og lydhøre transportører kan kutte kostnadene betraktelig. Her er noen gode råd.

Kapital bundet opp i store lager kan bli en stor belastning for bedriften, og er lite hensiktsmessig. Det er viktig å vite hva man må ha på lager, og ikke minst strukturere lageret etter ABC/FIFO; Varer som brukes oftest lettest tilgjengelig (A) mens de varene som selges sjeldnere kan ligge lenger inn (B og C).

Nok plass

Ved planlegging eller omstrukturering av et lager er det avgjørende å sikre tilstrekkelig plass. Dette inkluderer å sørge for enkel tilgang for påfylling og utlasting, tilstrekkelig plass for truckmanøvrering og optimal plassering av lagervarer for god flyt og rotering.

Programvare

Implementering av et effektivt IT-system er essensielt for å administrere og ha kontroll over alle aspekter av lagerstyring. Dette gir kontinuerlig oversikt over vareplassering, muliggjør planlegging basert på lagerstatus og identifiserer varer med høy etterspørsel for eventuell omorganisering.

Enkelt og effektivt

Tilstrekkelige ramper og lastingssoner er nødvendige for å sikre enkel og effektiv lasting og lossing av varer for transportører.

Kommunikasjon

Et nært samarbeid og god kommunikasjon med transportører er avgjørende. Dette inkluderer å jobbe med transportpartnere som er lydhøre og fleksible for å imøtekomme endringer i volum og behov.

Opplæring

Grundig opplæring av lageransvarlige er avgjørende for effektiv drift. Alle ansatte som jobber med lageret må være godt kjent med operasjonelle prosedyrer og deres formål.

Oversikt

En god forståelse av vareklassifisering (A-, B- og C-varer) er viktig for effektiv lagerstyring. Regelmessig gjennomgang av C-varer, for eksempel sesongvarer, er nødvendig for å unngå overflødig kapitalbinding.

Rotering

For sesongbetont lagerbeholdning er et velfungerende rotasjonssystem avgjørende. Dette sikrer at varer tilpasser seg til riktig sesong og er enklest tilgjengelige, noe som krever nøye planlegging og struktur fra begynnelsen av.

Ekstern ekspertise

Mange bedrifter har startet i det små og etterhvert blitt store, der lageret har vokst med dem, uten den riktige strukturen. Da kan det ofte være lønnsomt å få inn ekspertise utenfra som kan hjelpe til, som kan se behov, utfordringer og sammen med bedriften finne de beste løsningene. Som oftest til store besparinger og frigjøring av kapital.


Mats Andersson – TopLogic

Mats Andersson er en av 14 konsulenter i TopLogic, fordelt på Norge og Sverige.
Han har 30 års erfaring i logistikkbransjen med en grunnleggende universitetsutdannelse i logistikk, blant annet som Global Key Account Manager i et av verdens største logistikkfirmaer. I tillegg har han erfaring innen terminal / lagerstyring, transportanalyse og kvalitetsrevisjon.