Fikk hjelp til valg av transportleverandør- Sparte drøyt 24 prosent

For gründerbedrifter blir ofte veien til mens du går – så også med We are One. Etterhvert som de vokste utenfor landegrensene ble valg av transportør litt tilfeldig. Ved å få hjelp av Toplogic med gjennomgang av nåsituasjon og behov – utleggelse av anbud og forhandlinger så de at det var mulig å spare inn store summer.

We are One (www.weareone.no) er en liten bedrift med eksklusiv distribusjon av kosmetikkmerkene AVEDA og Bumble and bumble i Norge, Danmark og Sverige. Begge merkevarene ligger under eierskap av Estee Lauder Companies. De har lang og bred bransjeerfaring og samarbeider med dedikerte salonger og spa i Skandinavia.

Tilfeldige valg av transporløsninger

Virksomheten ble startet i Norge 2013, og har siden også strukket seg til Sverige og Danmark. Det har gjort at de knyttet til seg logistikkpartnere etter behov og litt tilfeldig de første årene.

— Vi hadde lenge et samarbeid med en aktør på lager og shipping til Sverige og Danmark. Det ga oss noen utfordringer, særlig på levering i Sverige. Vi har heller ingen kompetanse eller erfaring med å hente inn tilbud selv fra transporttilbydere. Derfor ble vi fort interessert da Toplogic tok kontakt, forklarer Ulf Schjerpen, daglig leder i We are One Nordic.

Shipping og budtjenester

Toplogic tilbyr fraktopphandling – det vil si at de bruker sin mangeårige kompetanse og store nettverk innen transport til å hente inn tilbud fra flere leverandører. Dette gjør de etter en grundig gjennomgang av bedriftens nåsituasjon og behov. Bedriften er med på hele prosessen, og velger selv hvilke transportører de ønsker ut fra de tilbudene som foreligger. Utgjør dette ikke noen innsparinger vil heller ikke prosessen koste noe – No cure, no pay.

— Thor Ole Fongaard og Torgrim Koppang i Toplogic tok kontakt, vi hadde innledende møter og satt raskt i gang prosessen tidlig på året i år. Det kom inn mange tilbud fra shippingaktører i forbindelse med eksport til Sverige og Danmark, og vi så at det var en del fordeler ved å skifte fra den løsningen vi hadde.

— Samtidig er hoveddelen av kundene våre enda i Stor-Oslo, der vi er avhengig av budtjenester. Den vi hadde leverte godt, men kjørte dessverre rundt i gamle, dårlige privatbiler – ingen god løsning sett i et miljøperspektiv. Vi hadde allerede vært i dialog med en annen budtjeneste i Oslo. Toplogic hjalp oss med overgangen til denne tilbyderen, ikke minst med forhandling av pris.

Betydelig besparelse

We are One endte opp med å velge samme transportleverandør i Norge, Sverige og Danmark. Leverandøren hadde klart det beste tilbudet, men også den største troverdigheten i prosjektet. I tillegg valgte de den nevnte budtjenesten i Oslo.

Prismessig vil byttet av transportører totalt utgjøre en betydelig prisreduksjon, forklarer Fongaard; Drøyt 24 prosent, målt mot sammenlignbar varestrøm med tidligere fraktløsning.

God og lærerik prosess

Valget på leverandører ble tatt i juni, mens selve overgangen ble gjort i oktober. Hvordan har hele prosessen vært, og hvilke erfaringer sitter de igjen med?

— Vi er godt fornøyd med resultatet. Thor Ole og Torgrim har vært veldig ryddige, og ført oss gjennom en veldig god prosess på alle mulige måter. Vi lærte at det er store marginer og mye å gå på i forhandlinger. Der dro vi god nytte av Toplogics kompetanse innen logistikkbransjen. Vi har fått en langt bedre pris på alt som er av trafikk i Norge. Utlandsløsningen er vi ikke helt i mål med enda, den fungerer ikke optimalt. Men det ligger ikke på Toplogic, som vi altså er veldig fornøyd med og kan anbefale videre, avslutter Schjerpen.