En viktig tilvekst til TopLogic teamet

TopLogic styrker laget, og er veldig fornøyd med å ha fått med oss Frigg Mosseros. Her kan du bli litt bedre kjent med henne.

Så hvem er så TopLogics nye ansatte?

Jeg er Frigg, og jeg har bodd i Moss i mange år, og  pendlet til Oslo i en lang periode. Nå er jeg midt i opplæringsprosessen her hos TopLogic, men føler at jeg allerede er godt i gang. Det mest spennende med å bli en del av selskapet er at jeg ikke lenger jobber alene; her jobber vi ofte i par, og det er fantastisk å nå ha kolleger igjen, som jeg kan dele arbeidshverdagen med.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn og erfaring innen transport- og logistikkbransjen?

Hele mitt yrkesliv har vært i transport- og logistikkbransjen. Jeg kjenner begge sider av bordet og har steget i gradene underveis. Over en lengre tidsperiode var jeg  transportsjef hos Trioving VingCard, med rundt 800 ansatte. I tillegg til å ha bred erfaring innen transport og lager, blant annet fra Schenker.

Hva tror du at du kan tilføre TopLogic med din bakgrunn?

Perspektiver fra begge sider av bordet og innsikt i anbudsprosesser. Jeg forstår både transportører og kjøpere, og det gir meg muligheten til å dele verdifull erfaring fra begge perspektiver.

Hvordan ser du på utfordringene og mulighetene innen transport- og logistikkbransjen fremover?

Det er mange utfordringer i bransjen, men to av de mest presserende er kostnadsnivået og bærekraft. Kostnadene kan være problematiske både for bransjen og kundene. Bærekraft og miljø er også avgjørende. Myndighetene stiller strenge krav til fossilfri transport, og transportørene må være i forkant. Selv om kundene kanskje ikke har så strenge krav, må vi også ta hensyn til kundenes kunder. Bærekraft og miljøaspekter er nå en sentral del av mange anbudsprosesser, og dette må vi forholde oss til og dokumentere grundig.

Hvilke råd vil du gi til et selskap med stort transport- og logistikkbehov?

Først og fremst, ha et bevisst forhold til bærekraft. Sørg for å ha god oversikt over hva som sendes hvor, og fokuser på kjernevirksomheten deres. La eksperter ta seg av det som ikke er deres spesialitet. For eksempel, det kan være lurt å outsource frakt- og fakturakontroll for å spare ressurser.

Hva med fritiden; hva gjør du når du ikke jobber?

Jeg synger i kor, går turer med hunden min (uansett vær), og er engasjert i frivillige organisasjoner. Jeg har vært med i Norges Korforbund i 10 år og har mange spennende prosjekter på gang.

Til slutt, hva fikk deg til å begynne i TopLogic?

TopLogic tok faktisk kontakt med meg. Og det på en litt uvanlig måte, for jeg hadde allerede notert meg firmaet og noen andre som jeg syntes var interessante. De fant meg på LinkedIn, og det vekket min nysgjerrighet. Konseptet «No cure – no pay» fascinerte meg. 

Selv om jeg ikke er en selger, synes jeg det er spennende å jobbe med å selge et konsept heller enn et produkt. Jeg setter også pris på at vi bruker digitale møter mye, noe som gir oss frihet og sparer tid. Men, selvfølgelig, det vil også bli fysiske møter fremover. Ja takk, begge deler.

Frigg Mosseros