Frigjorde tid og kostnader ved hjelp av TopLogic

På bakgrunn av markedets kontinuerlige endring, har Dynatec AS siden 2014 hatt behov for dypere innsikt og kunnskap for å effektivisere sine transportløsninger og kostnader i forbindelse med frakt. Igjennom tre tidsfaser har de engasjert TopLogic, som er spesialister på innkjøp og frakt.

Løsningsorientert system

– Vår vareflyt er prosjektbasert både innenriks og utenriks, og vi er avhengig av et kompetent og fleksibelt løsningsorientert system. Det må være effektivt og være kvalitetssikret. Derfor har det vært helt sentralt med et godt samarbeid med TopLogic som er spesialister på slikt, sier økonomisjef Ove Martinsen.

TopLogic sin målsetning har vært å finne optimaliseringsløsninger som både sikrer god kvalitet og service, samtidig som de har gjort en grundig analyse på selskapets kostnader.

Dynatec AS (www.dynatec.no) holder til i Askim og er en del av Dynatec Group AS, med en omsetning på ca. 250 millioner kroner. De er en av Norges mest innovative bedrifter og en totalleverandør av automatiserte lagersystemer med produksjonsmaskineri og produksjonsløsninger til næringsmiddelindustrien.

-Frakt er alfaomega for oss. Det meste av det vi kjøper er importvare, og vi har leverandører i hele Europa, USA og Japan. Uavhengig om transporten er via vei, vann eller luft må den gå smertefritt, sier Ove Martinsen.

Omfattende arbeid

Ove Martinsen opplever at arbeidet med logistikk og frakt er omfattende og tidkrevende. I tillegg til at forhandlingsrundene kan være vanskelige da selskapene snakker ulike språk. Det har vært viktig for han å ikke velge billigste mulighet, men få en helhetlig besparelse. Ved å engasjere TopLogic har han fått frigjort ressurser og sørget for å gjøre sin egen arbeidsdag mer effektiv.

-I tillegg går TopLogic mye dypere til verks med sine spesifikasjoner, analyser og ikke minst ble det flere alternativer på transportørlisten enn hva jeg hadde klart selv, forteller Ove Martinsen.

Det har vært viktig for Dynatec å opprettholde avtalen innenlands med sin lokale leverandør, da den har vært velfungerende. Den helhetlige vurderingen TopLogic gjennomførte gjorde til at Dynatec har byttet leverandør spesielt på utenlands tjenester, som igjen har gitt selskapet kostnadsbesparelse i alle tre omgangene.

Et godt samarbeid

-Samarbeidet med TopLogic har vært veldig positivt. Nå i moderne tid har det vært enkelt å sende over det materialet TopLogic har hatt behov for å jobbe med. Alle involverte parter har kommunisert godt.

– Den største forskjellen er at anbudsrundene også har gått mye mer ryddig for seg med TopLogic som ansvarlig. Vi er godt fornøyde med resultatet og har ikke fått noen innsigelser fra våre kunder. Fremover vil vi bruke litt tid på å bli bedre kjent med vår nye transportør, avslutter Ove Martinsen.

 

Dynatec