Bunker av fraktfakturaer – har du oversikt?

– Mange kjemper med bunker av fraktfakturaer uten å være sikre på at de er korrekte. Det finnes mange ulike fraktberegningsregler og tilleggsavgifter blant aktørene i markedet som gjør at selv den minste stikkprøvekontroll blir til en stor arbeidsbyrde, forklarer Peter Schlager, Analytiker i TopLogic AS.

Det å granske disse kostnadene kan være tidkrevende, samtidig er det vanskelig å ha oversikt over de kostnadsposter som er avtalt.

Verktøy som gir deg kontroll

Det vanlige er å ta en stikkprøve og at man kanskje nøyer seg med å se på deler av den totale fraktkostnaden.

– Om fakturaene inneholder en større mengde sendinger kreves det mer effektive verktøy for å sikre at man gjør en korrekt kontroll. Med store volum kan små avvik på sendingsnivå raskt akkumuleres til store beløp på årsbasis. Med vår fakturakontoll har vi skapt det som behøves for å hjelpe våre kunder. Vi tilbyr kundetilpassede løsninger utfra behov, krav og ønske. Fra engangskontroller, som passer små bedrifter, til helautomatiske løsninger for større aktører der vi kan integrere informasjonen med bedriftens øvrige programmer.

Resultatet fra fakturakontrollen legger også grunnlaget for fremtidige beslutninger. TopLogic produserer rapporter som kan brukes både i de daglige gjøremål og i fremtidige strategiske avgjørelser. De har jobbet med frakt i mange tiår og har den kompetansen og verktøyene som kreves for å gjennomføre en fakturakontroll, liten som stor, på en effektiv måte.