Billigere og bedre frakt gjennom analyse

Sliter du med å få oversikt over alle de forskjellige prisene og tilleggene på transport? Bruker du alt for mye tid som du egentlig ikke har? Det finnes gode løsninger på problemet. Det er mange grunner til å velge TopLogics tjenester, men de viktigste er nok at du ofte får bedre priser, på lik eller bedre kvalitet, og at du selv sparer tid.

Umulig å få oversikt som kunde

De fleste av TopLogics kunder har travle hverdager, med fulle dagsplaner og krevende arbeidsdager. – Å gjøre en god analyse av selskapets logistikkbehov og samtidig lage en god kravspesifikasjon på de behov og fraktruter man allerede har kan være en krevende og ikke minst tidkrevende prosess. Når så tilbudene fra de ulike transportørene kommer inn, krever det mer tid og minst kunnskap for å få samlet alle priser og tillegg og analysere det mot det du allerede har. De forskjellige leverandørene har ofte forskjellige oppsett på både priser og alle tillegg, så det kan fort føles som en umulig oppgave å få oversikt, forklarer Thor Ole Fongaard, Daglig leder i TopLogic AS. 31 år med logistikkbesparelser

Heldigvis så trenger du ikke selv å gjøre denne jobben. I 31 år har TopLogic hjulpet kunder i Norge og Sverige med logistikkbesparelser.
– TopLogic besitter høy kompetanse på hvordan en bedrift kan skape til dels store besparelser gjennom en grundig gjennomgang av deres logistikkbehov, ofte kombinert med høyere kvalitet og enklere rutiner. Vi ser ikke bare på prisene til hver enkelt tilbyder, men også hvordan de kan best kombineres med økt kvalitet på flere felt. Kjenner transportørene

TopLogic oppnår som regel vesentlig bedre priser enn hva bedriften selv greier. Dette skyldes mange årsaker;
– Transportørene kjenner oss og vet at vi gjennom TopLogic-metoden får frem et sammenligningsgrunnlag hvor man sammenligner «epler med epler», det vil si alle priser inkludert tillegg, side om side. Det får som regel også transportørene til å spisse prisene litt ekstra. Det gjør valgene langt enklere for kunden. Samtidig kjenner vi transportørene og vet hvem som utmerker seg på de forskjellige områdene.
Thor Ole Fongaard – TopLogic

– TopLogic Thor Ole Fongaard har 18 års erfaring som konsulent innen salg, ledelse og management by hire. Før dette kan han skilte med lang ledererfaring innen flere bransjer, samt bygget opp egne selskaper innen import og salg.