Bewi-koncernen – TopLogic

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic för att optimera sina logistikostnader.

Bewi-koncernen (www.bewi.com) har under 2015 och 2016 utnyttjat Toplogic för att handla upp sina frakter i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Med en hög fraktvolym för ett drygt 10 tal siter i dessa länder, har TopLogic systematiskt betat av frakterna land för land.

Pierre Svensson, Produktions- och logistikchef inom Bewi-gruppen;
” Vi har en stark tillväxt och har vuxit genom uppköp av nya företag inom gruppen under de senaste åren. Då våra logistikkostnader utgör en stor del av våra totala kostnader, är det viktigt att vi har konkurrenskraftiga upplägg.

Här har TopLogic varit oss behjälpliga och sett till att vi både har kunnat göra betydande kostnadsbesparingar och samtidigt kunnat optimera transportkvaliteten. Vi är således mycket nöjda med detta professionella samarbete, där vi även har sparat mycket tid i processen och samtidigt kunnat utnyttja TopLogic´s erfarenheter och kompetens inom logistikområdet ”